Kada koristite bežičnu bubicu prilikom polaganja ispita potrebno je da znate da je preporučljivo da ona bude nova. Već korišćena bubica može da utiče na smetnje i otežanu komunikaciju. Da bi ste bili sigurni da li je bubica nova ili ne, pogledajte serijski broj koji je utisnut na njoj. Ako je broj vidljiv i neobrisan radi se o novoj bubici.
Važno je znati da bi trebalo biti oprezan sa vađenjem bubice, i da pipak za vađenje bubice koji se nalazi na vrhu, ne sme biti oštećen od vađenja pincetom. Ako je pipak ili, kako je neki zovu antenna oštećen, znači da je bubica već korišćena.

Isto tako rupica koje se nalazi na vhu, i kroz koju prolazi zvuk, ne sme biti oštećena i na njoj ne bi trebalo da se vide ogrebotine ili prljavština. Rupica bi na jakoj svetlosti trebalo da se presijava. Vratanca koja služe za bateriju ne bi trebalo da su iskrivljena i inutrašnjost gde stoji baterija bi trebalo da je čista. 
Ne preporučuje se kupovina bežične bubice sa magnetom. One su jako malih dimenzija i vade se magnetom iz ušnog kanala. Jeftinije su ali se kvare jako brzo i lošeg su kvaliteta.

Bubice je moguće iznajmiti. Radi lične higijene i sigurnosti da je uređaj ispravan preporučuje se kupovina novih bubica za polaganje ispita. Međutim, ako to niste u prilici postoji i usluga iznamljivanja bubica. Najbolje ih je iznajmiti kod proverenih prodavaca i savet je da ne pokušavate da ih dezinfikujete alkoholom jer možete na taj način oštetiti elektroniku bubice.

Ometači bežičnih bubica i zaštita od njih

Rad bubica se može ometati takozvanim džemerima (jammer) ili blokatorima signala. Ometači bežičnih bubica za ispit rade po principu ometanja ili blokade frekfencije rada bubice i tako onesposobljavaju uspostavljanje veze.

Ometači za bubice se razlikuju prema jačini, pokretljivosti i funkciji koju imaju. Što se tiče njihove pokrtljivosti mogu biti fiksni ili prenosivi. Prema funkciji ometači se dele na one koji ometaju gps uređaje, zatim, one koji ometaju mobilne telefone, ometače wi fi i oni koji ometaju istovrmeno više frekfencija.
U ponudi postoje antiometači koje možete kupiti zajedno sa kompletom bežičnih bubica kako biste izbegli ovu opasnost i bili sigurni i mirni prilikom polaganja ispita. Antiometači rade na niskim frekfencijama i zato ih ometači ne prepoznaju i samim tim ne mogu ih blokirati.

Preporuke za održavanje bežičnih bubica

Vodite računa da vam bubica ne ispadne sa velike visine na pod ili u vodu prilikom stavljanja. Budite jako pažljivi prilikom stavljanja i vađenja bubice i koristite za to pincetu. Na bubici postoji pipak na vrhu, a koji nije antenna, i koji se pažljivo zahvata pincetom. 
Kada se stavlja baterija u bubicu, to se radi nežno i pažljivo. Vratanca za bateriju su vrlo osetljiva i nalaze se na gornjoj strani bubice. Bubica počinje da troši bateriji čim se ona postavi i zatvore vratanca. Kada završite se korišćenjem bubice izvadite bateriju i svako novo korišćenje bubice zahteva stavljanje nove baterije. Održavajte eksteremnu higijenu ušnog kanala kako bi vam oprema trajala duže.