Kolonoskopija je proces koji omogućava lekaru gastroenterologu da proceni i stekne uvid u unutrašnjost debelog creva. Kolonoskop je duga fleksibilna cev, debljine jednog prsta sa kamerom i izvorom svetlosti na vrhu. Kolonoskopska cev se ubacuje u anus i zatim se polako stavlja dublje, pod vizuelnom kontrolom, u rektum i kroz debelo crevo.

Zašto se kolonoskopija radi?

Kolonoskopija se može uraditi iz više razloga. Većina kolonoskopija se izvodi kao deo programa opservacije za rak debelog creva. Kada se to uradi iz drugih razloga, najčešće se radi na istrazi uzroka tegoba u stomaku i crevima kao što su to krv u stolici, bol u stomaku, dijareje, promene navike creva ili abnormalnosti koja se nalazi na rendgenima kolona itd .

Pojedinci sa postojećom istorijom polipa ili raka debelog creva i određenim osobama sa porodičnom istorijom nekih tipova raka u crevima ili drugim vrtama problema sa crevima koji mogu biti povezani sa rakom debelog creva (kao što je ulcerativni kolitis i polipeptidni kolaps) može se savetovati da imaju periodične kolonoskopije jer su oni u većoj opasnosti od rizika za stavranje polipa ili raka debelog creva.

Koliko često treba da se podvrgne kolonoskopiji zavisi od stepena rizika i abnormalnosti pronađenih kod prethodnih kolonoskopija. Danas, lekarska preporuka je da se čak i zdravi ljudi sa normalnim rizikom od raka debelog creva, treba podvrgnuti kolonoskopiji u starosti 50 i nakon svakih 10 godina, u svrhu otrkivanja i uklanjanja polipa debelog creva pre nego što postanu kancerozni.

Koju pripremu creva je potrebno za kolonoskopiju?

Pre procesa kolonoskopije, pacijent se mora pripremiti na diagnostiku i terapiju, što znači da debelo crevo mora biti potpuno očišćeno. Pacijentima se daju detaljna uputstva o pripremi za čišćenje kako bi se dopbila bolja slika i uvid u stanje unutrašnjih organa pacijenta. Uopšteno govoreći, ovo se sastoji od pijenja jedne količine laksativa ili nekoliko dana uzimanja iskljičivo tečne ishrane pre ispitivanja. Pored toga, za pripremu debelog vreva se može uraditi i klizma. Ova uputstva treba poštovati tačno kako je propisano ili postupak može biti nezadovoljavajući zbog nedostatka dobre slike creva koje nije sasvim ispražnjeno , što dovodi do toga da se možda mora ponoviti test za neko vreme .

Takođe se mogu davati uputstva kako bi se izbegla određena hrana nekoliko dana pre postupka, kao što su žučna hrana, hrana s semenom ili crveno meso.

Da li pacijent sme da uzima lekove pre kolonoskopije?

Većina lekova može se nastaviti sa uzimanjem uobičajeno, ukoliko lekar to ne kaže drugačije, s obzirom na t da neki lekovi mogu da utiču na ispitivanje i stanje debelog creva. Stoga je najbolje savetovati se sa lekarom pre same procedure kako bi on uputio pacijenta oko detalja i uzimanje terapije. Proizvodi aspirina, razređivači krvi kao što su varfarin, lekovi za artritis, insulin i preparati gvožđa su primeri lekova koji mogu zahtevati posebna uputstva. Lekar takođe treba da bude upoznat sa alergijama pacijenta ukoliko ih ima i bilo kojim drugim većim ili manjim bolestima. Lekara takođe treba upozoriti ako je u prošlosti pacijent imao potrebe za uzimanjem antibiotika pre hirurških ili zubnih zahvata.