Savremene tržišne uslove karakteriše povećan obim poslovanja sa inostranstvom. Sve češće saradnje prelaze granice naše zemlje i dobijaju međunarodni karatker. U tim situacijama, jedino je uspeh moguć uz pravilno i potpuno sporazumevanje. 

Da bi se izbegli nesporazumi u poslovanju sa inostranim partnerima, angažuju se prevodilačke agencije ili sudski tumač. Njihove usluge su raznolike i vrlo pouzdane u pogledu različitih prevoda, tumačenja i overa. Koji su najneophodniji prevodi u poslovanju sa inostranstvom, dajemo u nastavku teksta. 

Angažovanje sudskog tumača za prevod ugovora

Ugovori su osnovni sporazumi volja dve strane o određenom njegovom predmetu. Kada se radi o poslovanju sa inostranim partnerima, ugovor je prvi i najvažniji dokument, na osnovu kog se potvrđuje saglasnost međunarodne saradnje. Kako svaki jezik, a i zemlja ima svoje ustaljene oblike izražavanja, načine komunikacije i specifične reči koje se koriste, bitno je da u ugovoru bude sve potpuno transparentno i jasno. Prevodilačke agencije, ili još češće sudski tumač, pružaju usluge zvaničnog prevoda svih dokumenata, pa tako i ugovora, bez ili sa zvaničnim pečatom tumača.

Ovlašćeni su za tačan, pouzdan i nedvosmislen prevod, i podrazumeva se potpuno sporazumevanje dve strane. S obzirom da je ugovor saglasna izjava volje dveju ili više strana, bitno je da članovi tog ugovora budu jasno i precizno prevedeni i razumljivi samim ugovornim stranama. Zato je bitno pronaći dobru prevodilačku agenciju, koja će razumeti i adekvatno prevesti ono što je navedeno u samom ugovoru. Više o ponudi prevodilačkih usluga možete pogledati na ovom linku https://www.abcprevodi.co.rs/.

Angažovanje sudskog tumača za prevod specifikacije proizvoda kod uvoza

Pored zvaničnog prevoda ugovora, bitan element međunarodnog poslovanja jeste i specifikacija proizvoda, posebno kod uvoza. Da bi uvoz bio uspešno realizovan, svaki proizvod koji prelazi granicu mora imati neophodnu specifikaciju, odnosno sumirana svojstva i karakteristike. Zvaničan prevod koji vrše prevodilačke agencije, i u okviru njih, ili odvojeno sudski tumač, mora potpuno odgovarati karakteristikama koje proizvod ima. Specifikacija proizvoda podrazumeva objašnjenje tehnološkog postupka izrade proizvoda, sastava, odnosno svih elemenata od kojih se proizvodi, važne datume, količine i slično. Obavezan deo jeste datum proizvodnje i rok upotrebe, kao i tačna količina i jedinica mere svake sirovine koja se upotrebljava u proizvodnji. Način i efekti upotrebe porizvoda takođe su deo specifikacije. 

Obim i složenost specifikacije proizvoda zavisi od samog procesa proizvodnje i vrste dobra koje se finalno dobija. Angažovanje prevodilačke agencije u ovom smislu podrazumeva upoznatost sa svim fazama tehnološkog procesa, kao i po potrebi detaljna dodatna opisivanja, radi što verodostojnijeg prevoda. Podrazumeva se i prevođenje opisa testiranja – mikrobioloških, fizičkih, hemijskih i mnogih drugih, sa stanovišta upotrebe, ispravnosti, ekološke opravdanosti i slično. Ovaj deo prevoda zahteva i pomoć stručnjaka na primer iz preduzeća kojem je prevod neophodan, čisto zbog poznavanja svih tehničkih karakteristika.  

Angažovanje sudskog tumača za prevod tehničke dokumentacije

Pored specifikacije proizvoda, koja je usresređena na njegov sastav, izgled, svojstva i proces prizvodnje, dodatno važna je i tehnička dokumentacija. Ona se odnosi na detaljnije tehničke karakteristike. Tu se pre svega misli na opravdanost proizvodnje, upotrebe i preporuke korisnicima. Pošto se radi o tehničkom aspektu, bitno je da ovaj dokument bude nedvosmislen, potpuno konkretan i precizan. Ako se radi o projektnom poslovnom poduhvatu izrade proizvoda, u ovom dokumentu nalaze se sve faze, koraci i postupci izrade projekta. To se posebno odnosi na izradu složenih mašina, uređaja, druge opreme, i slično. Pored toga, ovaj deo obavezne uvozne dokumentacije često sadrži i grafičke elemente: crteže, planove, skice, preseke i mnogo toga drugog, što zavisi od same vrste proizvoda. Izrađuje se od strane mašinskih, inženjerskih i drugih stručnih timova. Ukoliko izostane tokom slanja proizvoda, može biti vraćena roba sa granice, i sigurno se neće izvršiti prijem u zemlju i preduzeće koje je uvoznik, odnosno kupac. Iz tog razloga, bitno je da ne izostane odgovarajući prevod dokumenata. 

S obzirom da se radi o stručnim prevodima, ovakve dokumente najčešće prevodi sudski tumač za engleski, nemački ili neki drugi jezik. Često se angažuju i drugi stručnjaci u ovoj oblasti, kako bi se olakšao proces prevođenja. Kao i kod svakog drugog prevoda, i ovde se podrazumeva tačnost, potpunost i validnost prevedenih dokumenata. 

Angažovanje sudskog tumača za prevod marketinških tekstova

Marketing je čvrsto oruđe savremene komunikacije, posebno u poslovnom svetu. Kada se radi o saradnji sa inostranim kompanijama, važno je dobro proceniti da li će određeni instrument ili alat marketinga imati pozitivan efekat. Razlikuju se religije, običaji, kulture i navike ljudi iz različitih krajeva sveta, pa je u ovom smislu potrebno posvetiti pažnju poruci koja se šalje u marketinškom smislu. Prevodilačke agencije i sudski tumač za nemački, engleski, španski ili bilo koji drugi jezik ovde ima veliku ulogu, jer se radi o tački koja može biti „okidač“ za sklapanje ili prekidanje poslovnih pregovora. Samo jedna fraza koja ima drugačiju konotaciju u zemlji sa kojoj se uspostavlja saradnja može imati višestruki negativni efekat na ishod poslovanja. Zato, ovlašćeni prevodioci su stručni, specijalizovani i ozbiljni u svom radu, pa se dobijaju kvalitetni i tačni prevodi marketinških tekstova. Na taj način se zaobilazi nesporazum, konflikt, dvosmerna nejasna komunikacija, ili drugi problemi koji se mogu javiti u svakodnevnom sporazumevanju, a još u većoj meri kada se radi o saradnji sa inostranstvom. 

Svaki proizvod prati određena navedena dokumentacija, među kojom se mogu naći i različiti slogani, poruke i sugestije, koje dalje mogu imati efekta na povećani obim proizvodnje, prodaje i čvršću saradnju sa inostranstvom. Prevodilačke agencije tumače i sklapaju sve tekstove prema dogovoru sa klijentima, u potpuno istom značenju kao i na domaćem jeziku. Odobravanje različitih popusta, pokloni, nagrade i znaci pažnje, često su predmet ojačavanja saradnje sa inostranim partnerima. Navođenje ovih elemenata kroz dokumentaciju koja će se naći u rukama kupaca i partnera, treba da bude ispravna u pravopisnom i smislu prevoda. Sudski tumač nakon prevođenja svih ovih dokumenata daje ovlašćeni pečat i potpis, na osnovu čega sva dokumenta dobijaju jaču težinu i vrednost u poslovnom svetu. 

Sudski tumač, prevodilačke agencije i u okviru njih ovlašćeni prevodioci, imaju veliki obim posla u pogledu olakšavanja poslovanja sa inostranstvom. Pomažu u sprečavanju nastanka nesporazuma, dvosmislenih izraza i nejasnog načina komuniciranja. Za sve usluge naplaćuju honorar, odnosno novčanu nadoknadu koja zavisi od obima i složenosti prevoda, datih rokova za završetak posla, da li se podrazumeva zvanična overa dokumenata ili ne, kao i od drugih dogovorenih stavki u ovoj sferi poslovanja.