Na osnovu pedesetogodišnjeg iskustva, kompanija MERIS je u mogućnosti da ponudi veliku lepezu uređaja za merenje nivoa. Podrazumeva se da su svi pomenuti uređaji testirani i sertifikovani, kao i da su sigurnost postrojenja, kvalitet proizvoda, optimizacija procesa i zaštita životne sredine ključni faktori svakog merenog mesta.

Takođe treba napomenuti da kontinunualno investiranje u istraživanje i razvoj omogućavaju pojavu novih instrumenata koji se lako mogu integrisati u savremene sisteme automatizacije. Jedna od glavnih prednosti mernih uređaji kompanije MERIS jeste da se mogu primeniti u velikom broju različitih oblasti: od procesne i hemijske industrije, prehrambene i farmaceutske gde su higijenski uslovi od najvišeg značaja, do energetike i naftne industrije koje zahtevaju robustne i pouzdane uređaje, koji su u stanju da izdrže ekstremne uslove.

Kontinualno merenje nivoa

U ponudi kompanije MERIS možete pronaći kontinualna merila nivoa za sve vrste medijuma i sve industrije, sa različitim mogućnostima i sve to uz svu neophodnu dokumentaciju, odnosno sertifikate i dozvole. Među njima su pre svega kapacitivna merila nivoa koja predstavljaju univerzalna rešenja za sve vrste tečnosti i čvrstih materijala, kao i za agresivne medijume i u slučajevima pojave naslaga. Zatim ultrazvučna merila nivoa koja se koriste i za merenje protoka u otvorenim kanalima. Radarska merila nivoa, odnosno Bezkontaktno merenje nivoa tečnosti i čvrstih materijala u svim industrijama, a pogotovo za merenje nivoa u ekstremnim uslovima (npr. otrovi, jako agresivni i isparljivi medijumi, prisustvo pare, prisustvo vakuma…). Siguran način za merenje čvrstih materijala (sipkastih i granulisanih) u ekstremnim uslovima sa velikom količinom prašine (npr. u procesima pneumatskog punjenja) predstavljaju merila nivoa vođena radarskim mikrotalasom.

Pored navedenih merila nivoa, tu su takođe i hidrostatska merila nivoa koja poseduju sertifikate za korišćenje kod pijaćih voda i u prehrambenoj industriji. Radiometrijska merila nivoa predstavljaju neinvazivnu metodu merenja nivoa koja omogućuje merenje sa spoljne strane rezervoara (procesne posude). Dok elektromehanička merila nivoa funkcionišu na principu vertikalnog spuštanja tega u silos ili bunker i registrovanja kontakta između tega i medijuma.

Indikatori nivoa

Pored uređaja za kontinualno merenje nivoa, kompanija MERIS nudi i uređaje za detekciju nivoa tečnosti i čvrstih materijala koji takođe poseduju sve potrebne dozvole i sertifikate što dodatno govori o njihovoj proverenosti i kvalitetu. Među ove uređaje spadaju kapacitivne sonde za indikaciju nivoa, kao univerzalna rešenja za sve vrste tečnosti i čvrste materijale, i konduktivne sonde za detekciju graničnog nivoa, koje predstavljaju jednostavan i ekonomičan princip detekcije graničnog nivoa i primenjuju se za provodne materije kao što su voda, otpadna voda, tečna hrana. U ponudi su takođe i vibracione viljuške za indikaciju nivoa za koje nije potrebna kalibracija i dodatno održavanje, kao i elektromehaničko merenje nivoa na principu rotirajućih lopatica. Ne treba zaboraviti ni radiometrijsku indikaciju nivoa, neinvazivnu metodu indikacije nivoa koja omogućava merenje sa spoljne strane rezervoara (procesne posude).

Još jednom je veoma važno istaći da svi uređaji kompanije MERIS za merenje nivoa poseduju sve neophodne sertifikate i da su prošli veoma rigorozna testiranja, da su veoma laki za upravljanje i da imaju izuzetno široku primenu. Takođe treba napomenuti da servis svih uređaja obavljaju iskusni profesionalci koji su stalno dostupni na terenu.