U poslednje vreme temperatura često varira, pa nam vremenski uslovi nekada ometaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Poznato je da je za čoveka optimalna temperatura 20 stepeni Celzijusovih uz relativnu vlažnost vazduha od 50%. Upravo zbog toga ljudi često teže da takve vemenske uslove stvore u svojim poslovnim i stambenim prostorijama kako bi mogli nesmetano da rade.

Kako se tehnologija usavršava, tako se i standard menja. Stoga sve manje pažnje posvećuje se prinudnoj ili prirodnoj ventilaciji. Traže se efikasnija rešenja koja će brzo i lako dovesti do optimalne temperature u zatvorenom prostoru.

Klimatizacija jeste naučna disciplina koja se bavi proučavanjem načina pomoću kojih u zatvorenom prostoru mogu da se ostvare željeni parametri i optimalni uslovi vazduha zahvaljujući termotehničkim uređajima.

Termičke karakteristike sredine, odnosno klima u jednoj prostoriji trebalo bi da bude prilagođena ljudskom organizmu. Jedino u tim uslovima ljudi mogu neometano da žive i  rade i da se osećaju prijatno i ugodno sve vreme, a uz to da ne razmišljaju o svom zdravlju. Da bi uslovi sredine u kojoj čovek boravi obezbedili pravilnu termoregulaciju organizma, neophodno je da se obrati pažnja na sledeće parametre:

  • Temperaturu;
  • Brzinu strujanja vazduha;
  • Relativnu vlažnost;
  • Higijensko-fizičke uslove;
  • Čistoću vazduha;
  • Temperaturu drugih površina;
  • Osvetljenje i izgled prostorije;
  • Nivo buke.

Šta su čileri?

Rashladne mašine koje obezbeđuju izvor rashladne energije za klimatizaciju jednog prostora nazivaju se čileri. Najčešće se koriste pri klimatizaciji velikih stambenih zgrada i ogromnih poslovnih prostora. Imajući u vidu da se rashladna mašina napaja energijom koju crpi iz prirode i razmenjuje vazduh ili vodu sa energijom freona, onda dolazimo do zaključka da je energija neograničena, a pritom i neiscrpna.

Princip rada čilera

Čileri funkcionišu tako što isparivački, tj. evaporativni izmenjivač toplot izbacuje prikupljenu rashladnu energiju i za razliku od klima uređaja on je ne šalje u vazduh, već je preko vode koja je ohlađena šalje kroz sistem do samih potrošača (rashladnih panela, FC aparata).

Razlikuju se dva osnovna tipa rashladnih mašina. To su:

  • Apsorcioni;
  • Parno-kompresioni.

Apsorcioni čileri sadrže glavne i pomoćne elemente. U glavne elemente ubrajaju se generator, absorber, kondenzator i isparivač. Zahvaljujući pomoćnim elementima osigurava se sigurnost i pouzdanost rashladnog sredstva. U pomoćne elemente ubrajaju se razni ventili, prigušnice, sistemi automatizacije, solenoid. Više o principu rada čilera pogledajte na sajtu firme Grappa.

Parno-kompresioni čileri

U komercijalnim, proizvodnim i sve više u stambenim prostorima koriste se parno-kompresioni čileri. Kada su u pitanju ovi čileri, razlikujemo nekoliko osnovnih tipova kao što su čileri sa vazdušnim hlađenjem za spoljnu i unutrašnju ugradnju, zatim čileri sa vodenim hlađenjem i reverzibilni čileri.

Čileri sa vazdušnim hlađenjem kondenzatora koji se koriste za unutrašnju ugradnju usisavaju vazduh koji treba da se ohladi i ventilacionim kanalima izbacuju topao vazduh zahvaljujući centrifugalnim ventilatorima. Razlika između čilera sa vazdušnim hlađenjem kondenzatora za spoljnu i inutrašnju ugradnju je tome što se kod čilera za spoljnu ugradnju hlađenje kondenzatora vrši zahvaljujući akijalnim ventilatorima.

Čileri koji rade na principu vodenog hlađenja kondenzatora se koriste najčešće u sredinama gde je moguće kondenzator hladiti pomoću tekuće vode iz reka, jezera, mora, bunara, tj. iz prirodnih izvora. Ako ovakvih izvora nema, onda je moguće ugaditi čilere zajedno sa rashladnim kulama.

Reverzibilni čileri imaju dvostruku funkciju. Oni se mogu instalirati u sistemima klimatizacije bez dodatne opreme za zagrevanje vode, jer omogućavaju i hlađenje i zagrevanje vazduha.

Primena parno-kompresionih čilera

Cirkulacija i isparavanje pri niskim temperaturama omogućava proces hlađenja u čilerima, jer se u sistemu zatvorene petlje kondenzuje i pritiska rashlađena tečnost. Glavni elememti parno-kompresionih čilera su kondenzator, kompresor, isparivač i regulator pritiska. Princip rada je takav da u zatvorenom sistemu cirkuliše rashladno sredstvo. Taj proces kontroliše kompresor, a gasna faza ima pritisak od 8 bara i prilično niski temperaturu koja je niža od -5 stepeni Celzijusovih.

Glavna prednost korišćenja čilera leži u tome što ne postoji ograničenje dužine cevovoda između mašine i potrošača. Još jedna važna prednost je u tome što se može dodatno ubaciti određeni broj unutrašnjih jedinica u sistemu koji je već pokrenut i funkcioniše. Najčešće je upravo ovo konkurentna prednost čilera prilikom kupovine određenih rashladnih mašina.

Ostale prednosti parno-kompresionih čilera su zaštita životne sredine, jer nema zagađenja i sigurnosti u radu. Kod čilera nema upotrebe freona i drugih gasova koji isparavaju i koji teku kroz cevovode u objektu.

Rashladne mašine imaju velike kapacitete, ali to ne zahtevaju upotrebu spoljašnjih blokova, pri čemu to značajno utiče na sam izgled objekta.

Gde se čileri najpre primenjuju?

Čileri se najpre primenjuju kao efikasna tehnička rešenja u farmaceutskoj industriji, kao i u hemijskoj industriji. Njihova primena je moguća i u prehrambenoj industriji, ali i prilikom izgradnje sportskih objekata, hotela, restorana i drugih industrijskih objekata, kao i u proizvodnim industrijskim prostorima.

Čileri – rashladni uređaji bez kojih se ne može u modernom svetu

Savremena tehnologija i njen svakodnevni ubrzani razvoj doveli su do toga da se stalno traže efikasna rešenja kada je u pitanju zaštita životne sredine, ali i ušteda energije. U tom smislu posebnu pažnju treba obratiti na uređaje za rashlađivanje ne samo stambenog, već i poslovnog prostora.

Jedno je sigurno. Veliki industrijski objekti, ugostiteljski i sportski centri ne mogu da se zamisle bez klimatizacije. A da bi se prostor rashladio brzo i uz energetsku efikasnost, onda su čileri najbolje idejno rešenje. To potvrđuju i stručnjaci koji se bave klimatizacijom.

Čileri su nezamenljivi rashladni uređaji u situacijama kada je moguće objekte grejati pomoću drugih izvora kao što su toplane, kotlovi ili energane. Neizostavne rashladne mašine su čileri i u situacijama kada je klimatskii pojas takav gde toplotna pumpa nije adekvatno rešenje za grejanje i hlađenje. U svakom slučaju, postoje i druge varijante čilera koji imaju dodatne grejače na isparivačima i tako obezbeđuju rad čilera i u zimskim vremenskim uslovima kada je to neophodno u prostorijama i objektima u kojima je potrebno grejanje. Najčešće je to reč o objektima poput data centara, server soba i drugih sličnih prostora.

Kako se čileri ugrađuju?

Stručnjaci tvrde da su čileri danas veoma traženi na tržištu, jer imaju mnoštvo prednosti u odnosu na ostale rashladne uređaje. Takođe, investiranje u ove sisteme se višestruko isplati pogotovu ako je reč o ogromnim prostorijama. Ako imate dilemu koji rashladni sistemi mogu da budi efikasni u hotelima, restoranima ili sportskim salama i drugim objektima za sportske aktivnosti, onda bi čileri trebalo da budu vaš prvi i jedini izbor. I ne zaboravite, ulaganje u ove rashladne sisteme se na duži rok i te kako isplati. Uverite se i sami.

Instalacija je brza i efikasna ako to rade stručni i profesionalni ljudi. Zato požurite, uštedite i vreme i novac!