Optički internet pruža nam najsavremeniji način pristupa internetu. Možemo slobodno reći da je prenos internet signala optičkim kablom danas, najdalja tačka do koje je tehnologija prenosa internet, ali i TV i telefonskog signala, stigla.

Brojne su prednosti optičkog interneta. Kvalitet signala, brzina protoka, sigurnost prenosa informacija su najvažniji razlozi koji će vas opredeliti za ovakav vid internet priključka. 

ADSL i VDSL, kablovski ili satelitski internet takođe imaju svoje kvalitete i predstavljaju izuzetno zastupljene načine korišćenja interneta. Statistike kažu da je i dalje najbrojniji ADSL internet priključak, međutim, optički internet i njegova dostupnost koja je danas mnogo bolja, definitivno pravi revoluciju u internet tehnologiji. Tehnologija kojom se optički internet služi, trenutno predstavlja vrhunac na tom polju.

Da bismo spoznali zbog čega je optički internet najsavršeniji oblik internet prenosa podataka, potrebno je objasniti šta je u stvari optički kabal i kako on funkcioniše.

Optički kabal i prenos podataka

Optički internet prenosi se optičkim kablom. Optički kablovi koriste se u telekomunikacijama za prenos signala. Na taj način signal se može prenositi na kratke i na duge razdaljine pa samim tim u zavisnosti od razdaljine razlikuju se i vrste, odnosno tipovi optičkih kablova.

Korišćenjem optičkih kablova informacija (signal) se prenosi uz pomoć optičkih vlakana. Više optičkih vlakana upletenih u snop, čine optički kabl. Na ovaj način se signal prenosi putem svetlosti. Kako se prenosi signal optičkim kablom?

Pre nego signal uđe u optičko vlakno on je u obliku električnog signala. Na ulasku u optički kabl on se konvretuje – pretvara u svetlosni signal i na taj način putuje kroz kabal a na izlazu iz kabla on ponovo dobija oblik električnog signala.

Ovakav vid konverzije signala iz električnog u svetlosni obavlja se uz pomoć „medija konvertera“ koji omogućavaju nesmetanu konverziju. Optički kablovi su vrlo osetljivi pa se, pored toga što su od spoljašnjeg uticaja zaštićeni specijalnim oblogama, za njihovo spajanje koristi sofisticirana, mikroskopski precizna tehnologija spajanja.

Kao što smo rekli, optički kabal čini više upletenih optičkih vlakana. Mogu biti upletena dva, četiri, osam ili stotinak optičkih vlakana u jedan kabel. Proizvode se od najkvalitetnijeg kvarca, u specijalnom tehnološkom procesu koji se koristi za proizvodnju telekomunikacione opreme. Umesto kvarca ponekad se mogu koristiti kompatibilni materijali koji imaju ista tehnička i tehnološka svojstva kao kvarc. U zavisnosti od tehnologije proizvodnje i materijala zavisi i kvalitet optičkog kabla. Važno je napomenuti da je proizvodnja optičkih vlakana i kablova kontrolisana, precizna i tehnološki vrlo ozbiljna. Optički kablovi su nešto najsavršenije što telekomunikacione tehnologije mogu da nam pruže kada je u pitanju prenos internet, TV i telefonskog signala.

Zašto izabrati optički internet?

Ukoliko imate mogućnosti, najpre tehničke a posle i finansijske, svakako da će vam najbolji izbor biti optički internet.

Šta je ono što ga izdvaja u odnosu na druge načine prenosa internet signala?

Možda bi najpre trebalo napomenuti brzinu! Brzina prenosa signala na ovaj način je ogromna čak i kada su u pitanju izuzetno geografski udaljene lokacije, pa se brzina signala na najvećim udaljenostima meri u milisekundama.

To je defitivno vrlo bitna informacija kada se odlučujete za internet priključak pogotovo kada su u pitanju biznis korisnici ili pojedinci kojima je internet osnovno sredstvo za rad. Možemo reći da je gotovo ceo savremeni svet pokriven optičkim kablovima i da je optički internet budućnost internet prenosa podataka.

Pored brzine važno je istaći tehničke karakteristike optičkih kablova i prenosa internet signala na ovakav način. Optički kablovi zauzimaju mnogo manje prostora od bakarnih kablova i mnogo ih je lakše instalirati. Imaju manju težinu, pa je tehnički lakše postaviti infrastrukturu što znači da se brže, lakše i sigurnije polažu u zemlju, kroz vodu, vazduh i slično.

Optički kablovi imaju ogromnu brzinu prenosa podataka između korisnika a prednost je i to što  slabljenje signala u toku prenosa gotovo da ne postoji ili je pak vrlo malo. Optički kablovi su otporni na atmosferske uticaje pa visoke temperature, električne instalacije, niske temperature i slični potencijalno ometajući faktori ne utiču na kvalitet signala.

Cena ove usluge trenutno je nešto veća u odnosu na druge vidove internet priključaka. Međutim, ono što je vrlo bitno napomenuti je to da, kao i u svim oblastima računarske i telekomunikacione tehnologije i ovde cena vrtoglavo pada pa je optički internet sve dostupniji i za džep prosečnog korisnika.

Kada su velike udaljenosti u pitanju, koriste se singlmodni optički kablovi, dok se multimodni koriste za kraće distance. Razlika između ovih tipova optičkih kablova je u brzini prenosa svetlosnog signala.

Iako spadaju u savremene i nove tehnologije, optički kablovi su za veoma brz vremenski period našle svoju primenu i svet uveliko koristi ovu tehnologiju jer ona omogućava prenos telefonskog, internet i video (TV) signala kroz samo jedan kabel. Tendencije su da se u bliskoj budućnosti uklone svi dodatni kablovi koje može da zameni ovaj jedan. Na taj način ćemo televizijski signal, internet i telefonski impuls dobijati istim putem, optičkim kablovima a kvalitet slike, zvuka i brzina protoka informacija biće gotovo savršena.

Kada su internet provajderi u pitanju, tu je dovoljno reći da svi oni nude slična rešenja uz slične cene pa odluka od koga želite da uzimate ovu uslugu zavisi samo od vas i promotivnih aktivnosti provajdera koje vas mogu privući.

Kvalitet i sigurnost

Ove dve glavne karakteristike optički internet sigurno ispunjava. U zavisnosti od vaših konkretnih potreba, bez obzira da li je u pitanju internet priključak za firme, ili pojedince – kućni internet za celu porodicu, u svakom slučaju dobijate kvalitetan, brz i siguran prenos podataka.

Mnogima od nas neophodna je stalna veza sa internetom. Mnogi pojedinci rade od kuće, preko interneta za strane kompanije pa su miljama udaljeni od svog poslodavca, jedino šta im je ostalo to je brza i pouzdana internet veza koju sigurno dobijate ukoliko se odlučite za optički internet.

Sigurnost ovakvog vida prenosa podataka ogleda se u tome što se optički interent ne može prisluškivati, niti se slanje i primanje podataka može presretati, tako da je ovo najsigurnija opcija za komunikaciju i prenos poverljivih podataka. Zbog toga je i najpopularniji kada je interakcija između kompanija, vojske ili međuvladinih službi u pitanju. Optičkim internetom podaci su bezbedni od krađe i zloupotrebe a kablovi koji su napravljeni od optičkih vlakana ne podležu smetnjama koje može da izazove strujno ili magnetno polje.

Šta ga još čini najboljim izborom?

Danas, jedna savremena kompanija ili pak jedna višečlana porodica ima potrebu da ima konstatan pristup internetu sa desetak pa čak i više mobilnih – prenosivih uređaja. Tu spadaju lap-top računari, mobilni telefoni, tableti, personalni stoni računari, konzole za online igrice, zatim sigurnosni sistemi nadgledanja itd. Optički internet omogućava upravo nesmetano povezivanje većeg broja korisnika interneta bez uticaja na kvalitet, brzinu i dostupnost.  Osnovne karakteristike optičkog interneta su:

  • Brzina protoka signala (brzo slanje i primanje)
  • Kvalitet signala
  • Sigurnost signala
  • Pouzdana konekcija bez prekida i problema u snabdevanju
  • Korišćenje najsavremenijih servisa

Optički internet u Srbiji

Verovatno će mnogi, čitajući tekst, postaviti pitanje: Da li je optički internet dostupan u Srbiji?

Na ovo pitanje je moguće generalno odgovoriti: Da, optički internet je dostupan u svim većim gradovima u Srbiji a infrastruktura i mreža se svakodnevno šire pa će vremenom biti dostupan i u manjim mestima.

Za detaljnije informacije oko toga da li je optički internet dostupan baš u vašem mestu najbolje je pozvati provajdere i raspitati se o mogućnostima priključivanja, ceni itd.

Ono što možemo reći jeste, da se ulažu značajna sredstva u modernizaciju celokupne telekomunikacione mreže. Bakarni kablovi se zamenjuju optičkim a pokrivenost optičkim signalom iz dana u dan je sve veća.

Postoje određene metode kada je u pitanju postavljanje optičkih kablova. Kada su zgrade u pitanju važno je napomenuti da je neophodno da se svi stanari saglase da li žele da im provajder postavi optičku mrežu. Provajder to radi uglavnom o sopstvenom trošku.

Optički prenos signala ima smisla samo ukoliko se koriste maksimalno njegovi kapaciteti pa se preporučuje da se koristi ceo paket optike, što podrazumeva korišćenje interneta, televizije i fiksnog telefona a ovakav paket obično ima i povoljniju cenu nego kad bi se koristio sam internet.

Pored povoljnije cene, provajderi nam nude mogućnost kupovine televizora, računara, konzola za igrice i to na rate. Određeni broj impulsa, kada je fiksna telefonija u pitanju, obično dobijamo na poklon, instalacija opreme je takođe besplatna itd. Dakle pružaju nam se mnoge mogućnosti i promotivne pogodnosti.

Ponuda je različita, a razlikuje se uglavnom u brzini protoka informacija pa se tako kreće od nekih 50/8 Mb/s pa do 1000/100 mb/s, a u zavisnosti od brzine varira i cena. Napominjemo da cena nije prevelika i da često ima sasvim opravdanu visinu u odnosu na mogućnosti koje nam se pružaju.

Takođe je važno da napomenemo da u Srbiji postoje ponude optičkog interneta kada su firme u pitanju. Veće firme zahtevaju i velike brzine ali i sigurnu i bezbednu komunikaciju između njih i klijenata, poslovnih partnera i sl. Paketi za firme se po brzini razlikuju u odnosu na pakete za kućnu upotrebu. Brzine interneta za firme se kreću od 100 Mbps pa do 10.000 Mbps. Uvođenje, instalacija i tehnička podrška je takođe besplatna kao i dodatna oprema koja se dobija na korišćenje a tu su i druge pogodnosti poput uvođenje statičke IP adrese itd.

U svakom slučaju, ukoliko imate mogućnosti i potrebu za izuzetno moćnim, brzim, sigurnim i kvalitetnim protokom informacija preporučujemo vam optički intenet kao najsavremenije i najbolje rešenje kada je internet saobraćaj u pitanju. Cena će sigurno opravdati kvalitet koji dobijate na raspolaganje a mogućnosti će vam biti gotovo neograničene. Optika je gotovo neuporediva sa drugim vidovima prenosa internet signala, neuporediva po kvalitetu i pogodnostima. Probajte i uverite se!