Mnogim studentima se negde nakon polovine studija, pri njihovom kraju ili možda u trenutku kada su odlučili da krenu dalje kroz master i doktorske studije, dogodi da upadnu u jedan šablon po kom funkcionišu, zbog čega im je potrebna neka akcija, dinamičnost i ozbiljno pokretanje koje bi ih udaljilo od tog jednoličnog šablona. Oni avanturističkog, pomalo hrabrog duha, često se odluče da putuju, a tu je uvek jedno od najboljih rešenja za takvu odluku – work and travel program.

Work and travel je savršeno osmiljen program za studente, koji su redovni, koji pruža pregršt iskustva za svakog mladog čoveka. Kroz brojne pogodnosti, prednosti, ovaj program nudi nezaboravnih nekoliko meseci u životu. Između ostalih, a ima ih u velikom broju, najvažnije prednosti work and trevel programa su sledeće:

Usavršavanje engleskog jezika

Kako je osmišljen za studente, odlično je i obrazovnu stranu pokrio. Prilikom prijavljivanja na work and travel program znanje engleskog jezika svakog kandidata se stavlja na proveru, međutim, oni koji dobiju priliku da putuju i rade u najrazličitijim delovima Amerike, dobijaju priliku da uče „na terenu“, govoreći i komunicirajući sa izvornim govornicima, što dovodi do apsolutnog usavršavanja jezika kroz sve njegove segmente, konverzaciju, gramatiku, slengove i govore u njihovim različitim sredinama, što je u stvari znanje koje se ne može dobiti ni na kakvim časovima ili kursevima.

Upoznavanje mnogih kultura

Amerika nije deo planete na kojem živi jedan narod, jedna nacija i pripadnici jedne veroispovesti, već je kontinent koji ima najrazličitiji skup i spoj raznih vera, rasa i nacija, što čini da upoznate različite kulture, različite običaje, načine ponašanja, delovanja i stilove života, što je bogatstvo koje ne može da se meri ni sa čim drugim.

Iskustvo

I to, iskustvo u svom najširem značenju. Nakon pređenih hiljade i hiljade kilometara da bi stigli do određene destinacije, nakon upoznavanja sa ljudima različitih stavova, verovanja, različitih nacija i pripadnosti, koji su takođe deo work and travel programa, nakon prođenih i proputovanih po nekoliko država u Americi, rada na različitim poslovima, svaki mlad čovek izađe sa ogromnim životnim iskustvom koje služi kao odlična osnova i kao temelj za dalje, uspešno građenje ličnosti i karaktera.

Zarada

Work and travel nije samo program koji nudi putovanje i posećivanje nekih veoma udaljenih zemalja, država i gradova, već prilika da svako kroz svoj rad zaradi količinu novca koja je svakom studentu u tom momentu velika. Mnogi upravo ovaj program iskosriste da nakon povratka sa njega pokrenu neki svoj biznis, finansiraju nešto što dugo žele, što je samo još jedna od velikih prednosti work and travel programa, kako kažu iz agencije Ideas koja sa bavi ovim programom studentske razmene.

Sticanje radne navike

Zbog ovoga je ovaj program odličan, jer mnogi studenti u našem delu zemlje svoje vreme posvećuju učenju, savladavanju gradiva koje se prezentuje, te još uvek nema zapadnjačke kulture da i učenici i studenti treba da rade i koriste svoje slobodno vreme za neke sitne poslove koji im obezbeđuju džeparac, što u stvari stvara radnu naviku. Nekoliko  meseci konstantnog rada, kroz nadzor poslodavaca, čine da svaki mladi čovek svoje lične navike prilagodi poslu koji radi, te time stiče najosnovnije radne navike, od ustaljenog ritma sna, jela, preko onog najvažnijeg, kvalitetnog obavljanja zadataka i njihovog izvršavanja u zadatom roku.

Osamostaljivanje

I dok se mnogi studenti osamostale već u svojim prvim studentskim danima, jer se odsele iz svog doma u neki bliži ili dalji grad, ovo zapravo i nije samostalnost u svom punom značenju reči. Samostalnost podrazumeva potpuno osamostaljivanje u donošenju odluka, pravljenju planova, te finansijskoj nezavisnosti. To je upravo sve ono što work and travel program i omogućava svojim učesnicima, a osim toga, odluka da se ode na neko mesto na Zemlji koje je toliko udaljeno od doma, već je sama po sebi pokazatelj koliko je jedna mlada osoba svesna sebe i toga šta je za nju dobro.