Zahvaljujući usavršavanju i svakodnevnim inovacijama savremenih tehnologija mnogo toga se promenilo u našim životima. Na globalnom planu takođe. Mnoge profesije su potisnute ili je zastareo način na koji su obavljane. Profesija koja trpi veliki uticaj savremenog načina komunikacije je prevodilaštvo. Razvoj tehnike i nauke u svakom slučaju olakšava rad prevodiocima, ali neretko i dovodi u pitanje potrebu za njima.

Naime, postoje brojni programi gde se putem računara može prevesti tekst kada su u pitanju pisane forme i to ljudi naravno koriste ukoliko imaju potrebu za ne tako preciznim prevodom. Ipak, ukoliko je neophodan detaljan, tačan i lektorisan prevod sa kompletnom jezičkom redakturom treba angažovati prevodilačku agenciju. Jedino na taj način može se dobiti proizvod visokog nivoa kvaliteta. Elektronski prevodioci nisu još uvek toliko razvijeni da bi mogli da prevedu komplikovanije sadržaje. Oni jednostavno ne mogu da prepoznaju kulturni kontekst koji je neophodan.

Usluge koje nude prevodilačke agencije

Specijalizovane prevodilačke agencije bave se profesionalnim prevodjenjem najsloženije dokumentacije. Uglavnom nude širok asortiman usluga koji podrazumeva obuhvata sve vrste prevoda kao što su prevodi stručnih priručnika, uputstava za upotrebu, ugovora, ličnih dokumenata, knjiga, naučnih radova, medicinske dokumentacije, poslovne korespodencije, i mnogih drugih dokumenta i tekstova. Usluge prevodilačkih agencija se preporučuju kako za sve važne zvanične dokumente ili materijal namenjen izdavanju tako i za sve opšte tekstove, počev od promotivnog materijala, pa na dalje. Različite jezičke kulture imaju potpuno različite izraze ili stilove, zato je potrebno da prevodilac dobro poznaje jezik na koji prevodi kako bi u prevod uneo dobar deo lokalizacije ciljanog jezika. Ovakav kvalitet se naravno ne može očekivati ako se prevodi putem programa za prevođenje, otuda nema mesta zagovaranju ideje da će mašine u ovom poslu istisnuti čoveka.

Kako odabrati odgovarajuću prevodilačku agenciju

Kada nam zatrebaju usluge profesionalaca lako uviđamo da postoji mnogo registrovanih prevodilačkih agencija. Nesumnjivo da ćemo se naći u dilemi kako odabrati odgovarajuću. Efikasnost je ono što odlikuje ozbiljnu prevodilačku agenciju. Takođe, visok kvalitet usluga i pristupačna cena, kao i ljubaznost i fleksibilnost zaposlenih  su vodič koji moramo imati na umu kada nekoj prevodilačkoj agenciji ukažemo poverenje.

Ono na šta najpre moramo obratiti pažnju jeste kojim tipom prevoda se bave (pravni, književni tehnički prevodi itd.) i da li u ponudi imaju oblast koja je nama potrebna. Ništa manje važna nije tradicija prevodilačke  agencije i iskustvo zaposlenih. Ne bi bilo na odmet proveriti  prethodne  saradnje i da li su im dosadašnji klijenti bili zadovoljni. Jedna od bitnijih osobina koja nam govori o kvalitetu prevodilačke agencije je i poštovanje zadatih rokova. U tome se ogleda  ozbiljnost u radu i važno je  koliko i  kvalitet  prevoda. Malo nam vredi kvalitetno preveden tekst ukoliko nije završen u roku kada nam je bilo potrebno. Takođe ništa manje važno, a dešava se da bude presudno u angažmanu jeste cena usluga.  Ipak treba imati na umu da se svakako u odabiru ne treba voditi cenovnikom. Ako prevodilačka agencija ne angažuje dovoljno dobre saradnike, i dogodi se da prevod nije očekivanog kvaliteta platićemo mnogo više jer dolazimo u situaciju da angažujmo druge da ispravljaju tuđe greške.