Svima je dobro poznato koliko se govori o zaštiti životne sredine. Ulažu se silni napori kako bi se smanjila emisija štetnih gasova, a ne brine se samo o motorima i njihovim izduvnim gasovima, već se sve veća pažnja posvečuje i ostalim sklopovima na vozilu koji doprinose da se zagađuje životna sredina. Možda ne znate, ali veliki procenat zagađenja uzrokuju kočioni diskovi i pločice, a i habanje auto guma. Ne čudi podatak da oko polovine ukupnog zagađenja okoline koje izazivaju putnička vozila zapravo jesu zagađenja izazvana habanjem automobilskih komponenti.

Ovi podaci najviše bi trebalo da zabrinu proizvođače guma i pratećih kočionih sistema, jer bi u budućnosti mogla da se ograniči regulativa koja se tiče pneumatika i njihovog kočenja. Stručnjaci predviđaju da će se najviše nametnuti pitanje štetnih čestica koje nastaju prilikom vožnje i kočenja, pa zakonodavcima više neće predstavljati problem samo izduvni gasovi, već i štetne materije koje stvaraju prateći elementi svakog automobila.

Londonski eksperti su nedavno objavili studiju koja potvrđuje da su u Velikoj Britaniji za godinu dana oko 29 000 smrtnih ishoda izazvano emisijom štetnih čestica , a to je samo mali deo koji nije u vezi sa štetama koje izazivaju emisije izduvnih gasova. Štetne čestice su prepoznate kao činilac opšteg zagađenja, pri čemu imaju ogroman uticaj na zdravlje stanovništva.

Automobilska, građevinska industrija – uzročnici zagađenja životne sredine

Sitne štetne čestice ne oslobađaju se samo prilikomvožnje, kočenja i habanja kočionih sistema. Auto gume su samo jedni od uzročnika, a štetne čestice nastaju i u građevinkoj industriji, a i u oblasti transporta. Međutim, za eksperte sutomobilke industrije je najvažnije koliko se štetnih čestica oslobađa prilikom upotrebe auto gua, ali i habanja kočionih sistema.

London je jedan od gradova u kojem se posebna pažnja obraća na postavljene limite zagađenja propisane od strane Svetsk zdravstvene organizacije. Zašto? Ova evropska metropola uglavnom krši postavljeni limit, pri čemu skoro više od polovine vozila u ovom gradu učestvuju u zagaženju životne sredine.

Regulatorna tela će sve više upirati prstom ka onim gradovima koji imaju visok procenat zagađenja okoline štetnim sitnim česticama, pogotovu što elektifikacija postaje sve rasprostranjenija. Londonski eksperti su podneli izveštaj u koje je navedeno da se do 2030. godine predviđa porast emisije štetnih čestica u oblasti transporta i on će iznositi oko 90% ukupne emiisije. Ovakva predviđanja predstavljaju alarm i za ekološku regulativu koja mora da se preligodi i predupredi situaciju.

Smanjenje emisije štetnih čestica je priroritet!

Prioritetne oblasti regulisanja emisije štetnih čestica i gasova se menjaju, a kako se koja oblast bude stavljala pod kontrolu regulatorna tela će imati posla u drugim oblastima. Elektrifikacija će imati udela u smanjenju emisije sitnihi štetnih čestica, a svakako će i upotreba kočionog sistema biti smanjena.

Evropska asocijacija proizvođača auto guma i drugih proizvoda u vezi sa pneumaticima sprovela je takođe istraživanje pri čemu rezultati studije pokazuju da auto gume i habanje kočionog sistema ne doprinosi da se značajno poveća emisija štetnih čestica. Ko će imati više uspeha, regulatorna tela i proizvođači auto guma i čiji rezultati istraživanje će se pokazati kao tačni videćemo u narednom periodu.