Mnogi građani često postavljaju pitanje da li su kamere za javni video nadzor potrebne. Mnoge evropske države su sistem javnog praćenja usavršile, te nemaju problema sa sprečavanjem kriminalaca i sa hvatanjem počinilaca saobraćajnih i drugih prekršaja. A u Srbiji?

Iako se uglavnom dovodi u pitanje privatnost građana, javne video kamere ne zadiru u privatnost stanovništva, jer njihova svrha jeste da građane zaštite. Zašto onda izlazitenapolje ako biste da vaša privatnost bude sačuvana? Onda je u takvim situacijama najbolje da ostanite kod kuće.

Nadzorne kamere su namenje da zaštite stanovništvo i drugu javnu imovinu, a uz to i da stvore osećaj sigurnosti i bezbednosti građana na javnom mestu. Javni video nadzor štiti interes čitave javnosti, a samim tim što odvraća moguće počinioce krivičnih dela, ovi sistemi za praćenje pružaju i materijalne dokaze ukoliko dođe do nekog  prekršaja. Manja verovatnoća je da će kriminalci počiniti krivično delo u onom delu grada je je javni nadzor pojačan, posebno ako znaju da sve vreme bivaju praćeni.

Da li treba postaviti video nadzor na javnom mestu?

Srbija još uvek malo zaostajeza svetom kada su tehnologija i sistemi za praćenje u pitanju. Imamo mi stručnjake i kvalitetan kadar, težimo da idemo u korak sa razvojem tehnologije, ali sprovođenje udelo često može naiđe na neki problem. Međutim, kako tehnologija sve više napreduje, tako se i naši nadležni organi trude da obezbede sigurnost i bezbednost građana na svakom javnom mestu. Nemamo jasne pokazatelje koliko uspevaju u tome, ali ako ljudi znaju da se obezbeđeni javnim nadzorom, sigurni smo da će se osećati sigurnije.

Međutim, iako javni video nadzor ima mnogo benefita, ipak se postavlja pitanje građanskih sloboda. Gde su građani u tom slučaju, da li se njihove slobode krše? Ako se javni nadzor koristi na pravi način, onda on ne mora da bude katastrofalan, niti će on povrediti slobodu građana. Takođe se postavlja pitanje dužnosti policajaca. Zašto ni ne bi brinuli o javnom redu i miru, a ne kamere na svakom ćošku?

Video nadzor u saobraćaju

Svakako, najbolji način za suzbijanje saobraćajnih prekršaja jeste video nadzor na prometnim raskrsnicama, na mostovima, saobraćajnim petljama i kružnim tokovima. Kako bi se sprečio veliki broj saobraćajnih nesreća, ali i smanjili saobraćajni prekrđaji, video nadzor bi trebalo da ima glavnu ulogu u tome. Naime, kako obuzdati pomahnitalog vozača u saobraćaju? Tako što ćeš mu udariti po džepu. Zlatno pravilo saobraćaja u Srbiji.

Naravno da nisu ni visoke kazne način na koji će se saobraćajni prekrđaji smanjiti, ali svakako su jedan od načina pomoću kojih bi trebalo smiriti bahate vozače. Ali da li kod nas ove kamere funkcionišu?

Nadležni organi tvrde da video nadzor i te kako je od koristi i da je pomogao u suzbijanju mnogih saobraćajnih prekršaja, ali ipak to nije dovoljno. Zato se stalno kazne za saobraćajne prekršaje uvećavaju, jer mnogi naši vozači znaju da često javne kamere mogu da zakažu, što zbog vremenskih neprilika, što zbog prekida signala, te ne mora znači da će baš onoga ko je napravio prekšaj kamera usnimiti. Sve u svemu, brojne su prednosti javnog video nadzora samo ako se on koristi u prave svrhe.