Čitanje je rekreacija za mozak, međutim postoje tehnike koje mogu utrostručiti tehniku čitanja i tehnike za brže učenje koje Vam mogu pomoći da budete efikasniji. Brzo učenje nije nešto sa čim se ljudi rađaju. Sa tehnikom brzog čitanja najbolje je da se krene još na nekom manjem uzrastu kod dece, kada deca nauče da čitaju samostalno što je negde između osme i devete godine života.

Kako se to trenira brzo učenje i čitanje?

Učenje može da bude veoma naporno i iscrpljujuće. Ali ako savladate tehnike koje će vam pomoći da shvatite kako učiti brže i bolje moći ćete sa lakoćom da savladate i najteže gradivo. Kao i kod svakog treninga potrebno je da se nauči određena veština, da se ona savlada, primenjuje i vežba svakog dana. Standardno čitanje dovodi do  toga da oči čitaju reč po reč i gube u proseku po dve sekunde tokom čitanja. Ako prosečna stranica ima trideset redova, to je minimum gubljenja jednog minuta vremena po stranici zbog toga što oči stalno gube fokus tokom čitanja. Ono što može biti brzo rešenje jeste da uzmete olovku ili da prostom podvlačite redove, i tako ćete uštedeti jedan minut po stranici. Kada se minut ušteđenog vremena pomnoži sa brojem stranica to može biti velika ušteda Vašeg vremena, koje je danas najdragocenija stvar na svetu.

Kako uz pomoć brzog čitanja brzo učiti pročitano?

Pamćenje ne predstavlja problem, ono što jeste izazovno jeste kako da se prisetite onog što ste naučili u onom trenutku kada Vam je to potrebno. Postoje neke stvari koje mozak radi na logički i na kreativan način. Sa dvanaest godina dolazi se do procesa deljenja mozga na logičku i krativnu stranu, samim tim mozak voli da odluta tokom čitanja na neku drugu stranu i da razmišljate o tome šta želite da radite ili gde biste voleli da idete. Navike se stiču ali se i menaju. Za menjanje navika u proseku je potrebno od tri nedelje do mesec dana, što može da se postigne vrlo lako ukoliko ste dovoljno istrajni u onome što želite da menjate.

Mozak voli da razmišlja u slikama i simbolima, tako dok čitate neku reč pokušajte da je zamenite nekom slikom ili simbolom. Na ovaj način je angažovana i desna strana hemisfere mozga koja je zadužena za kreativnu stranu razmišljanja koja uvek traži zvuk ili sliku koje nema u tekstu. Ali na ovaj način brže učite neku od podela ili definiciju. Mozak voli da mašta zato mu to treba i dopustiti da radi na pravi i efikasan način. Da bi razvili i ubrzali rad mozga pročitajte ovde više o tome.

Tehnika za brzo učenje ima dosta, i dobra stvar je ta što se mozak primenom ovih tehnika koristi onako kako on prirodno radi.

Kako se može poraditi na tome da koncentracija i motivacija budu bolje?

Ove dve stvari su od izuzetnog značaja za brzo učenje. Emotivno stanje i koncentracija su negde oko osmadeset posto učenja. Koncentracija na određenu aktivnost je svega par minuta. Studenti imaju dosta muka kako da savladaju teško gradivo upravo zbog koncentracije. Dobro je da se uči u manjim segmentima, negde oko pola sata nakon čega je dobro napraviti kraću pauzu od oko pet minuta. Pauze su jako bitne, jer nije dobro učiti dugo bez kraćeg predaha. Posle pauze je dobro da se obnovi ono što se prethodno učilo i to će umnogome pomoći Vašm brzom učenju.