Ugradnjom uređaja za omekšavanje vode u Vašem domaćinstvu rasteretićete kućni budžet. Značajna je ušteda električne energije koja se postiže na ovaj način. Omekšavanjem vode olakšava se rad uređaja a potrošnja deterdženata za pranje se znatno smanjuje.

Sa omekšavanjem vode produžava se trajnost uređaja u domaćinstvu

Tvrda voda skraćuje vek trajanja kućnih vodovodnih instalacija i uređaja koji koriste takvu vodu kao što su bojleri i mašina za veš. Kalcijum i magnezijum su u povišenoj koncentraciji prisutni u tvrdoj vodi. Ovi minerali su glavni krivci za fleke od vode koje nakon pranja ostaju na posuđu, za nakupljanje kamenca na slavini, u cevima, bojleru, veš mašini, mašini za posuđe. Kamenac se može nakupiti u tolikoj meri da dovede do potpunog zaustavljanja protoka vode. Tvrda voda ugrožava i sisteme za grejanje jer dolazi do taloženja kamenca u cevovodima, rezervoarima, kotlovima, što u mnogome ometa njihov rad.

Sa omekšavanjem vode smanjujete potrošnju električne energije

Usled nakupljanja kamenca i ostalih neorganskih minerala dolazi do stvaranja naslaga u cevima i na grejačima, smanjenja pritiska, pa uređaji troše više struje, rad im je otežan i često nastaju kvarovi. Usled nakupljanja kamenca bojler postaje jedan od najvećih potrošača električne energije u domaćinstvu. Nataloženi kamenac na grejaču predstavlja toplotnu izolaciju i otežava zagrevanje vode pa je i potrošnja struje veća. Isto se dešava i sa mašinom za pranje veša, kao i sa mašinm za sudove. Ugradnjom aparata koji omekšava vodu produžićete vek trajanja uređaja, a bojler će trošiti i do 40% manje električne energije za zagrevanje iste količine vode.

Pranje u tvrdoj vodi zahteva veću potrošnju deterdženta

Korišćenje tvrde vode za pranje čini veš krutim i grubim. Efekat deterdženata za pranje veša se usled povećane tvrdoće vode znatno smanjuje. Soli koje vodu čine tvrdom reaguju hemijski sa sapunima i deterdžentima usled čega dolazi do nastanka nerastvornih sapuna koji se talože. Kada deterdžent istaloži sve jone koji uzrokuju tvrdoću, tek tada preostali deterdžent vrši pranje veša. To je razlog zbog kog je deterdžente potrebno dozirati u većoj meri pri pranju u tvrdoj vodi. Zahvaljujući aparatu za omekšavanje vode, u mašinu za veš dospeva meka voda, smanjuje se potrošnja deterdženta a veš je nakon pranja mek.