Kada je u pitanju ponuda, bilo kakve vrste proizvoda, ona je i te kako velika za bilo šta što vam je potrebno, pa se to odnosi čak i na ponudu domova za stare koji postoje kako kod nas, tako i u regionu. Prilikom potražnje odgovarajućeg doma za stare za sebe ili nekoga svog bliskog, člana porodice najčešće, potrebno je dugo tražiti, te u svojim mogućnostima pronaći dom koji je najbolje rešenje, koji nude apsolutno sve što može da zadovolji potrebe jedne osobe i kvalitetnog života.

U celoj toj potrazi, potrebno je pronaći najbolje – dom za stare koji će vam pružiti svu potrebnu negu, brigu, potpunu sigurnost, a to ćete postići na neke od ovih načina.

Dobro istražite ponudi svih staračkih domova

Najpre, potrebno je uraditi pomno i kvalitetno istraživanje, preko kojeg ćete uvideti kakva je zapravo ponuda domova za stare, šta je ono što svaki od njih poseduje, šta pružaju i obećavaju, bar u tim svojim ponudama koje su ispisane na promo materijalu ili sajtovima na internetu. Dok gledate ponude na internetu, ujedno se može pročitati i dosta preporuka, nekih komentara, koji mogu mogu pomoći da se odlučite da li je neki dom za stare uopšte dovoljno dobar da o njemu razmišljate ili da ga već na samom početku eliminišete.

staracki-dom

Bitnu ulogu u odabiru doma ima i njegova lokacija

Jedna od veoma bitnih stvari jeste sama lokacija doma za stare, odnosno, gde je smešten u odnosu na mesto gde živite, na kojoj je udaljenosti od grada, nekih vama bitnih ljudi, te kakvo je okruženje same zgrade koja pruža smeštaj. Ono što bi bilo najbolje jeste pronaći neki dom za stare koji u svojoj okolini ima dosta zelenila, dosta prirode, pa upravo takvi i neka zauzmu visoko mesto u vašem odlučivanju. Ne pristajte na one koji su jako udaljeni od samog grada, mesta na kojem živite, jer to nije nešto o čemu je potrebno razmišljati, ukoliko već postoji dom za stare koji je svojom lokacijom pogodniji za svaku vašu potrebu.

Kako je dom za stare opremljen?

Ono na šta treba da obratite dosta pažnje jeste opremljenost samog doma za stare. Opremljenost se odnosi na sam smeštaj, spavaće sobe, dnevne boravke, kuhinje i trpezarije, ali i ambulante i medicinske sobe u kojima korisnici usluga jednog doma za stare dobijaju prvu pomoć kada je ona potrebna. Svaka od tih prostorija potrebno je da ispuni najpre neke standarde koji su postavljeni zakonom, a onda i vaše standarde, da se celo okruženje dopadne vama, da vam deluje prijatno i toplo, jer ćete se samo tako osećati opušteno i sigurno u njemu.

Stručnost osoblja

Na kraju, ali ne najmanje, već veoma važno, jeste da budete sigurni da osoblje koje radi u jednom domu za stare bude stručno i profesionalno. Budući da vam svaki korak u velikoj meri zavisi najviše od onih koji u njemu radi, dom za stare mora da bude u rukama stručnih radnika, koji poznaju radnu etiku i koji su svakim svojim postupkom pokazali da su profesionalni i spremni da pomognu u bilo kom momentu i u bilo kojoj situaciji. Najbolje ćete saznati o tom od onih koji su već smešteni u nekom domu za stare, koji imaju veće iskustvo, jer su sami osetili celokupno dešavanje i ponudu jednog takvog doma i takve ustanove.