Da li znate da se čak 30 % toplotne energije izgubi ukoliko objekat nema termizolaciju? To znači da plaćate minimum 30 % više za grejanje. Zato ako niste ugradili izolaciju na vaš dom, dobro razmislite koliko ste na gubitku sada, a koliko ćete dobiti sa ugradnjom.

Šta je demit fasada?

Demit fasada predstavlja izolaciju nekog objekta sa spoljne strane zida termoizolacionim materijalima. U Srbiji najveći broj starijih objekata nema izolaciju, pa je ovaj način ugradnje veoma čest. Pored ugradnje sa spoljne strane, moguća je i ugradnja izolacije sa unutrašnje strane zida. Međutim, to nije toliko popularno jer se na taj način smanjuje prostor. Zbog toga se najveći broj ljudi opredeljuje za izolaciju sa spoljnje strane zida.

Šta čini termoizolacioni sloj demit fasade

Da biste postigli visok nivo termoizolacije potrebno je da postoje različiti slojevi koji će sprečavati gubitak toplotne energije, kao i prolazak toplote iz spoljašnjosti u objekat. Odnosno, termoizolacioni sloj treba da sadrži sloj, odnosno postojeću podlogu, tj. zid, zatim lepak za spajanje izolacije i zida, potom plastični tipl sa klinom, termoizolacioni materijal (najčešći kod nas je stiropor za fasadu), osnovni sloj lepka za fasade, mrežicu za armiranje fasade, dodatni sloj lepka, završni sloj.

Ukoliko vaš termizolacioni sloj sadrži sve ove elemente i ako su profesionalno ugrađeni, budite sigurni da ste mirni do kraja života što se tiče termoizolacije!

Obratite pažnju prilikom odabira termoizoiolacionog materijala

Svaki elemenat termoizolacionog sloja je važan, međutim, posebnu pažnju treba obratiti kada birate vrstu tremoizolacionog materijala. Kao što i sam naziv kaže, on ima najvažniju ulogu u izolaciji. Svi ostali elementi su neophodni, ali glavnu ulogu ima upravo materijal.

Danas se najčešće korisiti stiropor za fasadu. Ovo je sintetički materijal koji je napravljen od kuglica poliuretana koje su sabijene pod pritiskom. Za termoizolaciju se koriste tzv. beli i sivi stiropor za fasadu.

Beli stiropor za fasadu, ili stirodur je napravljen od kuglca poliuretana, ali su one sabijene pod velikim pritiskom tako da između njih postoje mali prostori koji su ispunjeni vazduhom. Kod nas se najčešće koristi stirodur debljine 5 cm. Međutim, prema standardima Evropske unije, za dobru termoizolaciju za ovo klimatsko podneblje potreban je stirodur minimale debljine 8 cm!

Sivi, ili grafinizirani stiropor za fasadu, se razlikuje od stirodura po tome što su šupljine između kuglica poliuretana ispunjene grafitom. Na taj način se sprečava strujanje vazduha između kuglica. Zbog ove osobine, grafinizirani stiropor se pokazao kao bolji termoizolator koji smanjuje gubitak toplotne energije za 20 % više u odnosu na stirodur. Zbog toga se ovaj stiropor koristi sve više za termoizolaciju. A cena se se veoma malo razlikuje.

Pre uradnje izolacije zamenite stolariju

Da biste postigli maksimalnu termoizolacionu efikasnost, potrebno je i da sprečite gubitak toplote preko prozora i vrata vašeg doma. Zato je najbolje da zamenite stolariju, ukoliko ne dihtuje dobro, pre ugradnje izolacije. Jer, ukoliko prvo ugradite izolaciju, pa se onda odlučite za zamenu stolarije, oštetićete fasadu, pa ćete sebi napraviti dodatni trošak.

I ne zaboravite, ukoliko prozori i vrata dobro dihtuju i ako je termoizolacija prfesionalno urađena sa kvalitetnim materijalima, moći ćete da uštedite preko 40 % sredstava koje ste ranije izdvajali za grejanje!