U Evropi se mnogo koriste euro palete. Doduše, ne toliko u prvobitnom obliku koliko kao prerađeni nameštaj, na primer kao stolovi, police ili klupe koje su u tzv. industrijskom stilu. Ipak, na drugoj strani odnosno u svetu transporta i saobraćaja euro palete su u „sukobu“ sa tradicionalnim paletama koje su se najpre koristile.

Zašto je to tako?

Jedna evropska studija pokazala je da je za transport robe u poslednjih deset godina porasla upotreba euro paleta. Naime, količina paleta koje se koriste za isporuku robe udvostručila se pri čemu su danas euro palete postale neizbežne kako zbog lakše upotrebe, tako zbog njihovog kvaliteta. U godišnjem prometu robe Nemačka je svakako lider, jer isporučuje 100 miliona euro paleta.

Problemi euro paleta

Postoje višekratne palete koje služe za isporuku robe u velikim količinama. 

Ipak, nisu sve euro palete iste.  Iako se čini da je jednostavan princip razmene paleta, izazovi su ogromni kako za transportno preduzeće, tako i za vozače koji izvršavaju naloge, ali i za onoga ko robu prima.

Kako funkcioniše princip razmene paleta?

Princip razmene paleta je veoma jednostavan. Da bi se obezbedio siguran transport robe na kamionima, roba se pakuje na euro palete, jer je to u skladu sa robnim standardima. Ona se dalje učvršćuje, a zatim kamionima prevozi do primaoca. To znači, na mesto utovara dolazi prazan kamion koji prazne drvene nosače menja za već upakovanu robu na paletama. Zatim se roba dalje isporučuje poručiocu.

Kada se tako drveni nosači stalno razmenjuju za već upakovane euro palete onda bi stalna razmena robe odlično funkcionisala. Međutim, zbog sve veće tražnje, kratkih rokova, stalne jurnjave tokom logističkih procesa i sama razmena robe postala je složenija.

Problemi tokom isporuke robe

Paletni list, odnosno formular mora da bude popunjen subjektivnom ocenom kvaliteta, evidencijom o količini i drvenim nosačima. Međutim, postoji nekoliko problema koji mogu nastati prilikom isporuke robe.

Uglavnom je najčešći problem sa vozačima i njihovim zahtevima da se prevoze 33 euro palete. Kamion mora da nudi pun kapacitet kada se vrši transport robe bez paleta. Zato se u međunarodnom transportu mora vodoti računa o promenljivim propisima i uslovima.

Do problema može doći ukoliko vozač prilikom poslednjeg istovara nije dobio prazne palete koje služe za razmenu, pa onda može da duguje palete koje će uticari na sledeću isporuku.

Do problema može doći i ako su palete oštećene, nekvalitetne ili ako se ne preda tačan broj. Sve što je uzrokovalo problem kroz dokumenta obavezno treba objasniti. Jedno je sigurno, euro palete imaju primat kada je kvalitet u pitanju.

Aplikacijom do brže razmene robe

U eri digitalizacije i automatizacije čini se da ručna razmena paleta predstavlja samo jedno opterećenje više. Zato je nemački Institut za tokove materijala i logistiku osmislio aplikaciju koja služi za ubrzavanje procesa razmene paleta.

Dovoljno je da korisnik slika naslagane palete, a aplikacija će sama prebrojiti koliko ih ima i automatski će poslati dokument kako bi se brzo i efikasno izvršila zamena. Osim tačne količine, dokument sadrži i tačno vreme i mesto gde će razmena biti brzo i efikasno izvršena. Na ovaj način se štedi i vreme i novac.

Za sada je aplikacija dostupna samo na nemačkom jeziku, a dok ona potpuno ne zaživi, biće još situacija kada će razmena zahtevati mnogo posla, rešavanje nedoumica i prevazilaženje brojnih problema i prepreka.