Na žalost, u jednom trenutku u životu može se desiti da je potrebno da svog člana porodice smestite u dom za stare ili da sami donesemo odluku da se preselimo u dom. Donošenje same odluke nije lako, kao što nije lako i da se izabere odgovarajući dom za stare.

Odluka se obično donosi u poslednjem trenutku kada su sve druge mogućnosti iscrpljene (nakon dijagnostifikovanog alchajmera, loma i ozbiljnijeg preloma,..) a domovi su često već zauzeti. Posebno nije lako pronaći mesto u domovima za stare koji imaju dobru lokaciju, prihvatljivu cenu i dobre uslove. 

 

Faktori koje treba razmotriti

Na izbor staračkog doma utiče nekoliko faktora: lokacija, cena, vrsta i kvalitet usluge koja se nudi. Sve ove parametre treba uklopiti sa konkretnim potrebama i finansijskim mogućnostima. Domovi mogu biti državni ili privatni i cene se vrlo mogu razlikovati, kao i kvalitet usluge. Nešto što vas može umiriti da će se u budućem domu o vašem članu porodice dobro brinuti (ophoditi lepo i ljubazno, posvetiti mu potrebnu pažnju, pružiti adekvatnu zdravstvenu negu, da će kvalitet hrane  biti dobar,…) je da dom poseduje licencu za rad. Više o nezi u domovima za stare pročitaj ovde.

 

Licencirani dom za stare

Izuzetno je bitno da dom za stare ljude poseduje licencu za rad. Licenca za rad garantuje da dom poseduje sve karakteristike neopodne za kvalitetan život u njemu. Licencu sa rad izdaje nadležno ministarstvo.  Svaki dom za stare mora da ispuni standarde vezane za kapacitet, opremljenost, stručnost kadra,… Nadležno ministarstvo tj. ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vrši kontrolu nad domom za stara lica i izdaje mu potvrdu da je bezbedan i da ispunjava propisane uslove. Spisak koji sve domovi za stare poseduju licencu može se videti na sajtu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike (h. Ovaj sajt se redovno ažurira. Preporuka je da obavezno proverite da li dom koji želite da odaberete ima licencu u tom konkrenom trenutku jer se dešava se da dom ima suspenziju dozvole na neki period ili da mu bude oduzeta. 

 

 

 

Kapacitet domova za stare 

Boravak u domu za stare može biti trajan ili privremen. Privremeni boravak u staračkom domu se organizuje kada je starom licu potrebna dodatna nega nakon neke operacije i dok traje oporavak. Svaki dom ima svoje kapacitete koje ne sme da prekorači. Ako je broj korisnika veći od propisanog to može uticati na kvalitet usluge i onemogućiti da se svakom korisniku pruži neophodna pažnja i nega. Za domove obično postoji lista čekanja, posebno za one koji se izdvajaju po kvalitetu (npr. kapacitet privatnih domova za stare je 5, 10 ili 15 korisnika ili su ekonomski povoljniji (državni imaju veće kapacitite ali je velika i potražnja jer su jeftiniji). 

U domovima za stare sobe mogu biti jednokrevetne, dvokrevente, trokrevetne, sa ili bez toaleta. Takodje, postoji i mogućnost apartmana a u nekim privatnim i mogućnost apartmana za bračne parove. Za korisnike koji zahtevaju veću brigu i negu (teško pokretni ili nepokretni, demencija, hronične bolesti,..) postoji odvojeni deo u domovima. Cena smeštaja u dom zavisi od vrste sobe i komfora koji dom nudi. 

Prilikom izbora obratite pažnju i na kvalitet zdravstvenih usluga koje se nude u okviru cene, kao i na program kulturnih i socijalnih aktivnosti.