Poslednjih nekoliko godina postoji mnogo dokaza koji govore u tom smeru da se jako puno truda i svega ostalog ulaže kako bi se saobraćaj obezbedio u što većoj meri. Kako su pre svega ovoga statistike, a i vesti govorile da bezbednost skoro da i ne postoji, moralo je brzo da se dela i učini nešto što će kako vozačima, tako i putnicima, ali i pešacima, osigurati živote u što boljem smislu. Tako je došlo do promene brojnih pravila i zakona koji se tiču saobraćaja, a sve to skupa je uticalo na bezbednije funkcionisanje na kolovozima i van njih.


Same promene su se ogledale u promeni Zakona o bezbednosti u saobraćaju koji važe za vozače, vožnju, pravila vožnje, izmenjena su brojna pravila u vezi sa signalizacijom na putu, ali najveća promena se ipak dogodila u samoj osnovi, a to je kako se stiže do vozačke dozvole, a uz to su došla i nova pravila za sve „sveže“ vozače. Ovo je jedna od stvari koja je počela da se menja iz korena, od samog početka, zbog čega je polaganje za kola postalo dosta drugačije u odnosu na sve prethodne decenije koje su za nama. Iz svega toga, dalo se zaključiti da je obuka vozača, zaista kvalitetna obuka, najpotrebnija kako bi se stvorio uslov za bezbednost u saobraćaju. Zbog toga što poznavanje, poštovanje i iskustvo vozača jesu najvažnija karakika u samoj bezbednosti, obuka vozača je promenjena iz korena, što je zapravo centralna tema ovog teksta.

Instructor of adriving school giving exam while sitting in car.

Obuka vozača

Najpre, za razliku od nekadašnjih načina učenja i polaganja za vozačku dozvolu, obuka vozača je danas izmenjena u velikoj meri. Na samom početku, obuka traje više meseci, u odnosu na nekadašnju obavezu da se ima 40 časova praktične obuke, bez ikakve teorijske nastave, što je stvorilo uslove da vozači budu kvalifikovaniji i spretniji u svemu. Višemesečna obuka danas je sasvim očekivana, budući da je sama obuka podeljena na nekoliko delova, praktičnu nastavu, teorijsku nastavu i učenje prve pomoći. Teorijska nastava, baš kao i praktična, podeljena je na 40 školskih časova, s tim što se u jednom danu ne može organizovati predavanje duže od tri školska časa, jer je znanje koje se predaje podeljeno tako da svaki kandidat može da savlada i nauči, tako da postane deo dugoročne memorije.

Nakon završene teorijske nastave sledi praktična nastava, na kojoj se uče kao i nekad, vožnja na poligonu, pa tek nakon toga se uključuje vožnja na kolovozu i u uslovima stvarnog saobraćaja, kada je kandidat po procenama instruktora sposoban da uz njegovu pomoć upravlja motornim vozilom. Na ovaj način, svaki kandidat tokom svoje obuke i polaganja za auto, ima dovoljno vremena da sve potrebno savlada, ponovi ukoliko je to potrebno i na kraju bez problema dođe na polaganje i dobije svoju prvu vozačku dozvolu, koja je danas za sve kandidate probna i ima određena pravila koja se moraju ispoštovati kako bi se došlo do dozvole koju svi vozači nazivaju „pravom“.

Pogledajte deo obuke na poligonu.

 

Polaganje za C kategoriju

Kad je u pitanju C kategorija posebna pažnja se posvećuje kandidatima,  jer se oni smatraju budićim profesionalnim vozačima koji će  dosta vremena provoditi za volanom. Neki od osnovnih uslova za kandidat za obuku C kategorije je da mora imati najmanje 20 godina s tim što  je starosni uslov za polaganje ispita za C kategoriju i dobijanje vozačke dozvole za kamion  21 godina. Pored toga kandidat mora posedovati vozaču dozvolu B kategorije najmanje 2 godine. Teorijska obuka traje nešto kraće od teorijske obuke za B kategoriju jer se smatra da polaznik već poseduje određeno znanje. Sa druge strane, praktična obuka za C kategoriju traje najmanje 15 časova.

polaganje za kamion

Polaganje za B kategoriju

Samo polaganje je podeljeno prema kategoriji za koju se prijavljujete, odnosno, kojim motornim vozilom želite da upravljate, ali je polaganje za B kategoriju svakako najrasprostranjenije. Polaganje za B kategoriju podleže apsolutno svim već pomenutim pravilima, pa je tako obuka vozača za B kateogirju višemesečna i potrebno je svaki kandidat da prođe kako teorijsku, tako i praktičnu obuku. Ono što današnje auto škole poseduju kao veliku podršku svim kandidatima, jesu online auto škole, sa svim potrebnim informacijama, koje su najpotrebnije na samom startu, ali osim toga tu je sadržan najvažniji deo, a to su online testovi koji polaganje za B kategoriju čine mnogo lakšim kada je teorija u pitanju.

Više o polagnju za B i C kategoriju možete saznati na https://www.autoskolapavlin.com/.

Auto škola online

Auto škola je takođe „pretrpela“ brojne promene, brojna pravila i zakoni su promenjeni i kada je njihovo funkcionisanje i rad u pitanju, a sve svakako zbog bolje obuke vozača i što veće bezbednosti na putevima. Ali su pridodate i beneficije kao što su online auto škole, u najvećoj meri je to beneficija zbog malopre pomenutih testova. Svaki kandidat može na ovaj način da odabere određenu oblast, otvori test i radi ga na licu mesta. Svaki test je napravljen kao i test koji se polaže na konačnom polaganju u auto školi, s tim što uz svako pitanje i odgovor postoje i komentari koji objašnjavaju kandidatima zašto je neko pravilo postavljeno tako kako jeste, što u velikoj meri olakšava i uprošćuje proces učenja.

woman-playing-computer-games-laptop-home_1163-3823

 

Na samom kraju testiranja, kandidat dobija osvojen broj bodova, koji govore da li bi u tom trenutku položio ili ne, što mu dalje implicira da je neka oblast dobro naučena ili joj je potrebno posvetiti još malo vremena. Obuka vozača za B kategoriju je uz ove online testove daleko lakša svakom kandidatu, jer osim što učenje ide brže, testovi se mogu raditi kako sa računara, tako i sa mobilnih telefona i tableta, što znači da ih možete raditi uvek i svuda, nezavisno od bilo čega drugog.

Samo polaganje za auto, nezavisno od toga koja je kategorija u pitanju, moralo je da bude izmenjeno u ovoj meri, jer se veliki broj vozačkih dozvola u prošlosti dobijao na različite načine, čak i bez dovoljno praktične nastave, a teorijske nastave nije nikada ni bilo. Na ovaj način, obuka vozača koja traje duže je dovela do vozača koji već na samom startu imaju stabilno početno iskustvo, te sva potrebna znanja koja ostaju u memoriji tokom cele vozačke karijere. Uz to, probne vozačke dozvole, koje imaju određen rok trajanja u odnosu na godine vozača početnike, te imaju određene granice tokom tok perioda, čine da vozači budu mnogo pažljiviji, marljiviji u vožnji, te svakako da više i kvalitetnije poštuju sva pravila i zakone propisane Pravilnikom o saobraćaju, što na kraju dovodi do toga da u samom saobraćaju, bili to aktivni ili pasivni učesnici, imamo manje nezgoda i nesreća koje se dešavaju usled bahatog ponašanja, nemarne i bahate vožnje, te nepoštovanja svega što je propisano.

Kada se posmatraju statistike, najveći broj nezgoda sa najstrašnijim ishodima, događaju se upravo zbog nepromišljene i bahate vožnje, te zbog nepoznavanja pravila, a promenom svih pravila ovakve statistike se smanjuju i bivaju bolje, što će tek biti slučaj protokom vremena i učestvovanjem većeg broja vozača koji svoje vozačke dozvole dobijaju po novim zakonima.