Mnogi zaposleni danas sve manje pažnje posvećuju državnom zdravstvenom osiguranju. Korisnici zdravstvenih usluga sve su manje zadovoljni državnim zdravstvom, a to nimalo ne iznenađuje imajući u vidu da se naše zdravstvene ustanove suočavaju sa brojnim sistemskim  i strukturalnim problemima. A gde onda pronaći pravo rešenje?

E pa, za firme danas je mnogo isplativije da izaberu privatno zdravstveno osiguranje za svoje zaposlene.

Sigurni smo da bi se mnogo više vremena posvetilo prevenciji i kontrolnim pregledima da ne mora da se čeka po redovima i da tačno znamo gde želimo da se lečimo. Da li ste saglasni sa nama?

Jedno je sigurno. Kada je čovek zdrav, on ima sve. Nema tog materijalnog bogatstva koje može da nadoknadi zdravlje nas samih ili naše porodice. Ipak, problemi nastaju kada se ne brinemo dovoljno o svom zdravlju i kada se razbolimo tek tada počinjemo da mislimo na sebe. Stres, visok krvni pristisak, šećer u krvi, malaksalost, veliki napor i premorenost dovoljni su signali koje nam telo šalje kako bi nas opomenulo da je vreme da usporimo.

E tada je već kasno, jer onda je problem nastao i mora se na vreme rešiti. Zato na vreme idite do poliklinike i zakažite svoj pregled.

Koje su prednosti privatnog zdravstvenog osiguranja?

Kompanije znaju da ako zaposlenima obezbede privatno zdravstveno osiguranje onda će imati poreske olakšice. Zaposleni znaju da nema čekanja, jer privatne poliklinike obavljaju preglede i van radnog vremena. Mogućnost odlaganja pregleda je minimalna, a koriste se najsavremeniji metodi i pristupi lečenju. Kompanije mogu da ugovore pakete lečenja koji će najviše odgovarati zaposlenima, a smanjeno je odsustvo sa posla zbog bolovanja i zaposleni koji ima zdravstvenih problema mnogo brže će se vratiti na posao. 

Privatna polisa zdravstvenog osiguranja

Privatna polisa zdravstvenog osiguranja zavisi od ukupne osigurane sume, ali i od poliklinike koja ima ugovor sa kompanijom. Ova polisa obuhvata preglede lekara opšte prakse i specijalista, dijagnostiku i laboratorijsku analizu, određivanje terapije i testiranje prema medicinskim indikacijama, ali i intervrencije ukoliko je slučaj hitan, medicinski transport i bolničko lečenje. U okviru dodatnih paketa mogu se obezbediti oftamološki i stomatološki pregledi.

Da li  zaposleni cene privatno zdravstveno osiguranje?

Istraživanja u Srbiji pokazuju da su zaposleni kao glavne benefite na poslu navodili i mogućnost privatnog zdravstvenog osiguranja. Skoro polovina kompanija zaposlenima obezbeđuje polise dobrovoljnog osiguranja koje podrazumevaju puno pokriće, a ne samo pokrivanje troškova tokom sistematskog pregleda. Benefite ovog osiguranja najviše koriste rukovodioci i menadžeri, dok nešto malo više od polovine zaposlenih koristi ovo osiguranje.

Pored dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, benefite koji zaposleni u kompanijama uživaju jesu refundiranje troškova puta, životno i dobrovoljno penziono osiguranje, službeni mobilni telefon i automobil, kao i usavršavanje. Ipak, istraživanje pokazuje da se dobrovoljno zdravstveno osiguranje među zaposlenima tretira kao važan benefit. A kako i ne bi? Ukoliko zaposleni osete neke tegobe, dovoljno je da odu do poliklinike i da odmah bez mnogo čekanja reše sve probleme.

A to se posebno ceni, zar ne?

Oko 97% kompanija u Srbiji zaposlenima obezbeđuje mobilni telefon. Preko 90% kompanija brine o refundiranju troškova, a oko 80% kompanija zaposlenima obezbeđuje službeni automobil. Zatim slede edukacija i treninzi, koji su prepoznati kao značajan faktor za privlačenje budućih zaposlenih.